Trang chủ Khoa học xã hội

Khoa học xã hội

Khoa học xã hội là nhánh của khoa học dành cho nghiên cứu về xã hội loài người và mối quan hệ giữa các cá nhân trong các xã hội đó. Thuật ngữ này trước đây được sử dụng để chỉ lĩnh vực xã hội học, “khoa học xã hội” ban đầu, được thành lập vào thế kỷ 19. Ngoài xã hội học, giờ đây nó còn bao gồm một loạt các ngành học, bao gồm nhân chủng học, khảo cổ học, kinh tế học, địa lý con người, ngôn ngữ học, khoa học quản lý, nghiên cứu truyền thông, âm nhạc, khoa học chính trị, tâm lý học và lịch sử xã hội.