Trang chủ Khoa học ứng dụng Cơ khí - Kỹ thuật

Cơ khí - Kỹ thuật

Kỹ thuật là việc sử dụng các nguyên tắc khoa học để thiết kế và chế tạo máy móc, kết cấu và các hạng mục khác, bao gồm cầu, đường hầm, đường, xe cộ và tòa nhà. Bộ môn kỹ thuật bao gồm một loạt các lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành hơn, mỗi lĩnh vực với sự nhấn mạnh cụ thể hơn vào các lĩnh vực cụ thể của toán học ứng dụng, khoa học ứng dụng và các loại ứng dụng. Xem thuật ngữ kỹ thuật.